Bağımsız Denetim Hizmetleri

   Pür Bağımsız Denetim YMM A.Ş. hemen her sektörlerde büyük deneyim ve tecrübeye sahip uzman ekipleriyle şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümler üretecek çok yönlü hizmetler vermektedir. Firmaların hem kendileri hem de yatırımcılar ve kamudaki güvenilirlikleri açısından, muhasebe tarafından üretilen bilgilerin mutlaka doğru ve güvenilir olması gerekir. Bu nedenle Günümüzde şirketler, yasal ve zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere artık yüksek kalitede muhasebe ve bağımsız denetim hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar.

      Bağımsız denetim ve müşavirlik hizmetlerimiz, karşılanması zorunlu yasal gerekliliklerin ötesinde, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve verimliliği artırmayı hedefleyen hizmetlerimizdir. Bu çerçevede aşağıda bahsedilen hizmetleri sunmaktayız:

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
  • Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası (SPK) Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi
  • Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin (AUP) uygulanması ve raporlanması
  • Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
  • İç kontrol denetimleri
  • Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının hazırlanması
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması