Diğer Denetim Hizmetleri

* Kurumlar Vergisi Kanununa göre, şirketlerin dönem sonu Mali Tabloları ve Beyanlarını,
* Gelir Vergisi Kanuna göre gerçek kişilerin isletme ve teşebbüslerinin dönem sonu Mali Tabloları Beyanlarını,
* Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını, Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemler Mali Tablolar ve Beyanlarını)
* Yatırım İndirimi İşlemlerini,
* Vergi Muafiyet ve İstisnalarını,
* Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını,İştirak kazançlarını,
* Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamalarını,
* RTÜK incelemelerini,
* Stok Değerlemelerini,
* Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımlarında elde edilen kazanç istisnalarını, Dernek ve vakıflara muafiyetle ilgili işlemlerini,
* Diğer teşvik, istisna ve muafiyetle ilgili işlemlerini denetler, yönlendirir ve tasdik eder.