Özelgeler

» Alt İşveren Ödemeleri
» Ana Faaliyet Konusu Taşınmaz Ticareti
» Arsa Sahibi Adına Yapılan Masraflar
» Aynen Aktarılan Krediler
» Credit-Note KDV Düzeltmesi
» Çinko Oksit Satışı
» Garanti Kapsamı Teslim ve Hizmetler- KDV
» GVK 86 Gelirin Toplanması
» İflas Ertelenmesinde Şüpheli Karşılık Ayrılması
» İflas Masası Kayıt Şüpheli Alacaklar
» İhracatçı Tarafından İmalatçıya Yansıtılan Reklamasyon Faturasında KDV
» İndirimli Kurumlar Vergisi (Kopmle Yatırım, Tevsi Hesabı)
» İndirimli Kurumlar Vergisi Hazır Bina
» İstisna Satış Zararı
» İştirak Edilen Firmanın Devir Alınması
» Kat Karşılığı İnşaat Hesaplanan KDV
» KDVK 17 4-r 
» Kiraya Verilen Taşınmaz Satışı
» Kur Farkı İç Yüzde
» Mahkeme Kararına Göre Ödenen Bedeller
» Tapuya Tescil Edilmeyen Binalarda Amortisman
» Temlik Edilen Alacak Şüpheli
» Şuyulandırma  KVK 5-1-e
» Verilen Sipariş Avansları Değerleme
» Verilen Şüpheli Avanslar Şüpheli Alacak
» Yurtdışı Alacaklar Şüpheli
» Yurtdışı Fiyat Farkı KDV
»  Yurtdışı İştirak Satış Zararı
»  Yurtdışı Şüpheli ve Değersiz Alacaklar
» Yılllara Sari İş İşe Başlama
»  Yıllara Sari İşler – Makina Alımları